Ангел изо льдаhttp://sttatiana-omsk.ru/iceAngel.html
Дата публикации: 19-1-2012